Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej istniejącej drogi krajowej Nr 84 Sanok – Lesko – Krościenko na odcinku Ustrzyki Dolne - Brzegi Dolne
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na:

-opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej:

Zadanie nr I
„Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż istniejącej drogi krajowej Nr 84 Sanok – Lesko – Krościenko na odcinku Ustrzyki Dolne - Brzegi Dolne od km 40+257 do km 40+ 900 po stronie lewej i od km 40+ 900 do km 41+350 po stronie prawej (do wjazdu na cmentarz) - wraz z odwodnieniem” – w oparciu o warunki wydane przez GDDKiA w Rzeszowie znak:GDDKiA-O/Rz-Z3jz/438/16.1/07 z dnia 06 sierpnia 2007r

Zadanie nr II
„Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wzdłuż istniejącej drogi krajowej Nr 84 Sanok – Lesko – Krościenko na odcinku Krościenko „skrzyżowanie z drogą Stebnik” – Krościenko „Rondo” od km 47+330 do km 48+000 po stronie prawej i od km 47+500 do km 48+000 po stronie lewej - wraz z odwodnieniem” - w oparciu o warunki wydane przez GDDKiA w Rzeszowie znak:GDDKiA-O/Rz-Z3jz/438/16/07 z dnia 29 czerwca 2007r

Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w załączniku do specyfikacji – opis przedmiotu zamówienia

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

 

 
  Data publikacji   2008-07-28Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Anna Puszczałowska - Mikołajek
 
  Ilość odwiedzin: 955839