Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 2131

Uchwały z 2017 r.

W zakładce " Podatki " zamieszczone zostały niezbędne deklaracje i formularze do uchwał podatkowych.Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2017-01-20

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XXVIII/375/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2017 2017-01-20
Uchwała Nr XXVIII/376/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2017-01-20
Uchwała Nr XXVIII/377/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych. 2017-01-20
Uchwała Nr XXVIII/378/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowad 2017-01-20
Uchwała Nr XXVIII/379/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 stycznia 2017 roku sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola i oddziały przedszkolne prowadzone przez Gminę Ustrzyki Dolne dla dzieci w wieku do 2017-01-20
Uchwała Nr XXVIII/380/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ustrzyki Dolne w granicach działek nr ew. 1325, 1327, 1329/ 2017-01-20
Uchwała Nr XXVIII/381/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ustrzyki Dolne w granicach działki nr ew. 1379. 2017-01-20
Uchwała Nr XXVIII/382/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego 2017-01-20
Uchwała Nr XXIX/383/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Ustrzyki Dolne 2017-02-17
Uchwała Nr XXIX/384/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze gminy Ustrzyki Dolne w celu zapewnienia porządku 2017-02-17
Uchwała Nr XXIX/385/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy Ustrzyki Dolne do składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Do 2017-02-17
Uchwała Nr XXIX/386/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerami działek 288/9 i 289/1. 2017-02-17
Uchwała Nr XXIX/387/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerami działek 2056/5, 2056/6 i 2056/7. 2017-02-17
Uchwała Nr XXIX/388/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerem działki 1331/2. 2017-02-17
Uchwała Nr XXIX/389/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Nowosielce Kozickie, gmina Ustrzyki Dolne, nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerem 2017-02-17
Uchwała Nr XXIX/390/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki 2017-02-17
Uchwała Nr XXIX/391/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki 2017-02-17
Uchwała Nr XXX/392/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-03-06
Uchwała Nr XXX/393/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2017 2017-03-06
Uchwała Nr XXX/394/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2017-03-06
Uchwała Nr XXX/395/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2017-03-06
Uchwała Nr XXX/396/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska 2017-03-06
Uchwała Nr XXX/397/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne 2017-03-06
Uchwała Nr XXX/398/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy partnerskiej, której przedmiotem jest realizacja wspólnego przedsięwzięcia pn.: 2017-03-06
Uchwała Nr XXX/399/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez gminę Ustrzyki Dolne wniosku o dofinansowanie projektu parasolowego pn. 2017-03-06
Uchwała Nr XXX/400/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez Gminę Ustrzyki Dolne wniosku o dofinansowanie projektu pn. 2017-03-06
Uchwała Nr XXX/401/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/212/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład m 2017-03-06
Uchwała Nr XXX/402/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2017-03-06
Uchwała Nr XXX/403/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie położonej na terenie miejscowości Łodyna, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości oznaczonej numerami działek 92/3 i 94/4. 2017-03-06
Uchwała Nr XXX/404/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Ropienka gmina Ustrzyki Dolne, nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerem działki 511. 2017-03-06
Uchwała Nr XXX/405/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Wojtkówka, gmina Ustrzyki Dolne. 2017-03-06
Uchwała Nr XXX/406/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie 2017-03-06
Uchwała Nr XXX/407/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie 2017-03-06
Uchwała Nr XXXI/408/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2017 2017-04-07
Uchwała Nr XXXI/409/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2017-04-07
Uchwała Nr XXXI/410/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2017 w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. 2017-04-07
Uchwała Nr XXXI/411/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2017 rok w zakresie dowożenia dzieci 2017-04-07
Uchwała Nr XXXI/412/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2017-04-07
Uchwała Nr XXXI/413/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez gminę Ustrzyki Dolne do realizacji projektu pn. ,,Omnibus - kompleksowy program rozwoju szkoły 2017-04-07
Uchwała Nr XXXI/414/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 2017-04-07
Uchwała Nr XXXI/415/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne". 2017-04-07
Uchwała Nr XXXI/416/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 marca 2017 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2017-04-07
Uchwała Nr XXXI/417/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Członków Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych 2017-04-07
Uchwała Nr XXXI/418/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerami działek 1867/6 i 1875/4. 2017-04-07
Uchwała Nr XXXI/419/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2017-04-07
Uchwała Nr XXXI/420/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2017-04-07
Uchwała Nr XXXI/421/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich 2017-04-07
Uchwała Nr XXXI/422/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 marca 2017 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat i opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania 2017-04-07
Uchwała Nr XXXI/423/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego Nr P-II.4131.2.23.2017 z dnia 13 ma 2017-04-07
Uchwała Nr XXXII/424/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2017 2017-05-10
Uchwała Nr XXXII/425/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2017-05-10
Uchwała Nr XXXII/426/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2017 rok 2017-05-10
Uchwała Nr XXXII/427/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2018 2017-05-10
Uchwała Nr XXXII/428/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Ustrzyki 2017-05-10
Uchwała Nr XXXII/429/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Ustjanowa Górna, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerem d 2017-05-10
Uchwała Nr XXXII/430/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 2017-05-10
Uchwała Nr XXXIII/431/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2017 2017-05-25
Uchwała Nr XXXIII/432/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2017-05-25
Uchwała Nr XXXIII/433/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2017-05-25
Uchwała Nr XXXIII/434/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XIX/237/16 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki 2017-05-25
Uchwała Nr XXXIII/435/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników przy drodze wojewódzkiej 2017-05-25
Uchwała Nr XXXIII/436/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Ustrzyk Dolnych w celu opracowania programu wsparcia działań związanych z zagospodarowaniem terenów komunalnych 2017-05-25
Uchwała Nr XXXIII/437/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu gminy Ustrzyki Dolne 2017-05-25
Uchwała Nr XXXIII/438/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ustjanowa Dolna 2017-05-25
Uchwała Nr XXXIV/439/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. 2017-06-07
Uchwała Nr XXXIV/440/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok 2017-06-07
Uchwała Nr XXXIV/441/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2017 2017-06-07
Uchwała Nr XXXIV/442/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2017 w stowarzyszeniu Związek Miast Polskich 2017-06-07
Uchwała Nr XXXIV/443/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/212/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład m 2017-06-07
Uchwała Nr XXXIV/444/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustrzyki Dolne". 2017-06-07
Uchwała Nr XXXIV/445/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/337/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w za 2017-06-07
Uchwała Nr XXXIV/446/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Ustrzyki Dolne do partnerskiego projektu pn. 2017-06-07
Uchwała Nr XXXIV/447/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-06-07
Uchwała Nr XXXIV/448/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-06-07
Uchwała Nr XXXIV/449/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-06-07
Uchwała Nr XXXIV/450/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego. 2017-06-07
Uchwała Nr XXXIV/451/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie położonej na terenie miejscowości Hoszów, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości oznaczonej numerem działki 150. 2017-06-07
Uchwała Nr XXXIV/452/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2017-2023 2017-06-07
Uchwała Nr XXXV/453/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2017 2017-07-21
Uchwała Nr XXXV/454/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2017-07-21
Uchwała Nr XXXV/455/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2017 rok w zakresie dowożenia dzieci 2017-07-21
Uchwała Nr XXXV/456/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego pn. 2017-07-21
Uchwała Nr XXXV/457/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2017-07-21
Uchwała Nr XXXV/458/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2017-07-21
Uchwała Nr XXXV/459/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/427/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne kon 2017-07-21
Uchwała Nr XXXV/460/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2018 r. 2017-07-21
Uchwała Nr XXXV/461/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/428/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne kon 2017-07-21
Uchwała Nr XXXV/462/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Ustrzyki Doln 2017-07-21
Uchwała Nr XXXV/463/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu gminy Ustrzyki Dolne za pomocą instrumentu płatniczego 2017-07-21
Uchwała Nr XXXV/464/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie wystąpienia z apelem Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych do Prezesa Rady Ministrów 2017-07-21
Uchwała Nr XXXV/465/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia Karty samorządności 2017-07-21
Uchwała Nr XXXV/466/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/414/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 2017-07-21
Uchwała Nr XXXV/467/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów 2017-07-21
Uchwała Nr XXXV/468/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych położonych w gminie Ustrzyki Dolne 2017-07-21
Uchwała Nr XXXV/469/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2016 - 2025 2017-07-21
Uchwała Nr XXXV/470/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego, położonego na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2017-07-21
Uchwała Nr XXXV/471/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości stanowiącej własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 2017-07-21
Uchwała Nr XXXV/472/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie uzasadnienia nazw ulic położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne 2017-07-21
Uchwała Nr XXXVI/473/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr XXVII/366/16 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. dla Powiat 2017-09-20
Uchwała Nr XXXVI/474/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/456/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 dla Powiatu 2017-09-20
Uchwała Nr XXXVI/475/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego pn. 2017-09-20
Uchwała Nr XXXVI/476/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego pn. 2017-09-20
Uchwała Nr XXXVI/477/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2017 2017-09-20
Uchwała Nr XXXVI/478/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2017-09-20
Uchwała Nr XXXVI/479/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2017 rok w zakresie ubezpieczenia majątku 2017-09-20
Uchwała Nr XXXVI/480/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2018 r. 2017-09-20
Uchwała Nr XXXVI/481/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/383/2017 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Ust 2017-09-20
Uchwała Nr XXXVI/482/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych 2017-09-20
Uchwała Nr XXXVI/483/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez gminę Ustrzyki Dolne wniosku o dofinansowanie projektu pn. 2017-09-20
Uchwała Nr XXXVI/484/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości stanowiącej własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 2017-09-20
Uchwała Nr XXXVI/485/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Hoszów, gmina Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerem działki 12 2017-09-20
Uchwała Nr XXXVI/486/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie miejscowości Krościenko. 2017-09-20
Uchwała Nr XXXVI/487/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości mienia komunalnego, położonej W Ustrzykach Dolnych 2017-09-21
Uchwała Nr XXXVI/488/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości mienia komunalnego, położonej W Ustrzykach Dolnych. 2017-09-21
Uchwała Nr XXXVI/489/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości mienia komunalnego, położonej w Ustrzykach Dolnych. 2017-09-21
Uchwała Nr XXXVI/490/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości mienia komunalnego, położonej w Ustrzykach Dolnych. 2017-09-21
Uchwała Nr XXXVI/491/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ustrzyki Dolne w granicach działki nr ew 2017-09-21
Uchwała Nr XXXVI/492/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerem działki 1304/1. 2017-09-21
Uchwała Nr XXXVI/493/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 01 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości mienia komunalnego, położonej w miejscowości Równia, gmina Ustrzyki Dolne. 2017-09-21
Uchwała Nr XXXVII/494/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2017 2017-10-09
Uchwała Nr XXXVII/495/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zaciągania zobowiązań w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2017 rok 2017-10-09
Uchwała Nr XXXVII/496/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2017 rok 2017-10-09
Uchwała Nr XXXVII/497/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/475/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 dla Pow 2017-10-09
Uchwała Nr XXXVII/498/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinasowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: 2017-10-09
Uchwała Nr XXXVII/499/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinasowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: 2017-10-09
Uchwała Nr XXXVII/500/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 dla Powiatu Bieszczadzkiego na dofinasowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: 2017-10-09
Uchwała Nr XXXVII/501/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hoszów 2017-10-09
Uchwała Nr XXXVII/502/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łobozew Górny 2017-10-09
Uchwała Nr XXXVII/503/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łobozew Dolny 2017-10-09
Uchwała Nr XXXVII/504/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Moczary 2017-10-09
Uchwała Nr XXXVII/505/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowosielce Kozickie 2017-10-09
Uchwała Nr XXXVII/506/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Serednica ? Wola Romanowa 2017-10-09
Uchwała Nr XXXVII/507/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stańkowa 2017-10-09
Uchwała Nr XXXVII/508/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ustjanowa Dolna 2017-10-09
Uchwała Nr XXXVII/509/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zadwórze 2017-10-09
Uchwała Nr XXXVII/510/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zawadka 2017-10-09
Uchwała Nr XXXVII/511/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/487/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nierucho 2017-10-09
Uchwała Nr XXXVII/512/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/490/17 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 1 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nierucho 2017-10-09


  Ilość odwiedzin: 3843323