Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 76

Zarządzenia Burmistrza Ustrzyk Dolnych

 Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2018-01-09

 Nazwa pozycji Data
Zarządzenie Nr 1/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.: Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infr 2018-01-12
Zarządzenie Nr 2/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2018 r. W sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za korzystanie z przyborów kancelaryjnych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2018-01-12
Zarządzenie Nr 3/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Doln 2018-01-12
Zarządzenie Nr 4/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2018 r. W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o zamówieniu publicznym dotyczącego prac geodezyjnych i szacowania nieruchomości. 2018-01-12
Zarządzenie Nr 5/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Ust 2018-01-12
Zarządzenie Nr 6/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie obciążenia komunalnych nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne ograniczonym prawem rzeczowym. 2018-01-12
Zarządzenie Nr 7/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie obciążenia komunalnych nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne ograniczonym prawem rzeczowym. 2018-01-12
Zarządzenie Nr 8/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 15 lutego 2018r. na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie gminy Ustrzyki 2018-01-12
Zarządzenie Nr 9/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 16 lutego 2018r. na dzierżawę nieruchomości położonej na terenie miasta Ustrzyk 2018-01-12
Zarządzenie Nr 10/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ,,Nauka, Edukacja, Oświata i Wychowanie 2018-01-09
Zarządzenie Nr 11/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu "Upowszechnianie kultury". 2018-01-09
Zarządzenie Nr 12/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z obszaru "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 2018-01-09
Zarządzenie Nr 13/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu "Kultura fizyczna i sport" 2018-01-09
Zarządzenie Nr 14/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ,,Turystyka 2018-01-09
Zarządzenie Nr 15/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu ,,Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym 2018-01-09
Zarządzenie Nr 16/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu "Działalność na rzecz organizacji pozarządowych". 2018-01-09
Zarządzenie Nr 17/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pr 2018-01-09
Zarządzenie Nr 18/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pr 2018-01-09
Zarządzenie Nr 19/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pr 2018-01-09
Zarządzenie Nr 20/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pr 2018-01-09
Zarządzenie Nr 21/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pr 2018-01-09
Zarządzenie Nr 22/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pr 2018-01-09
Zarządzenie Nr 23/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów pr 2018-01-09
Zarządzenie Nr 25/I/18 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu Gminy Ustrzyki Dolne 2018-01-12


  Ilość odwiedzin: 4381838