Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 663


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2018-01-16

 Nazwa pozycji Data
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ,,JAMNA GÓRNA - ARŁAMÓW 2018-02-23
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: przebudowę istniejącej linii napowietrznej S. N. 15kV relacji Ustrzyki Dolne - 2018-02-20
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informacje w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwz 2018-02-19
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Dwernickiego na działkach nr ew.: 2173, 2172, 2138, 2078, 2083, 208713, 208 2018-02-15
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wniesieniu odwołania od decyzji Burmistrza Ustrzyk Dolnych w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P 2018-02-09
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z potrzebną infrastrukturą i budowę ścian oporowych na działkach nr 2018-02-05
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o., nr BSC7003A na dział 2018-02-05
Obwieszczenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę oświetlenia drogowego na działkach nr ew.: 32, 47, 58, 52, 53, 64, 63, 16 położonych w miejscowości Trzcianie 2018-01-30
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKĄ W RZESZOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI w dniu O9 stycznia 2018 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej ze złoża Brzegi Dolne, w m. 2018-01-16


  Ilość odwiedzin: 185089