Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 100

Uchwały z 2018 r.

W zakładce " Podatki " zamieszczone zostały niezbędne deklaracje i formularze do uchwał podatkowych.Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2018-02-08

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XLII/568/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne w 2018 roku zadań od Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/569/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/570/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/571/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2018 w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/572/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2018 w stowarzyszeniu Związek Miast Polskich 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/573/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2018 ? 2021 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/574/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz seniorów na lata 2018-2025 ,,Gmina Ustrzyki Dolne seniorom 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/575/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Ustrzyki Dolne 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/576/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/577/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2018 rok 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/578/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ustrzyki Dolne na Lata 2018 - 2020 2018-02-08


  Ilość odwiedzin: 185093