Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych.
 

Gmina Ustrzyki Dolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych.

Przedmiotem przetargu są:

  1. Lokal użytkowy nr 5 o pow. 13,58 m2 położony w Ustrzykach Dolnych przy ul. Rynek 14 Cena wywoławcza 300,00 zł/miesięcznie + podatek VAT - wadium: 150,00 zł Charakterystyka: inst. C.O., i elektryczna.
  2. Lokal użytkowy nr 6 o pow. 35,21 m2 położony w Ustrzykach Dolnych przy ul. Rynek 14 Cena wywoławcza 500,00 zł/miesięcznie + podatek VAT - wadium: 250,00 zł Charakterystyka: 2 pomieszczenia, inst. C.O., i elektryczna.
  3. Lokal użytkowy nr 7 o pow. 17,75 m2 położony w Ustrzykach Dolnych przy ul. Rynek 14 Cena wywoławcza 300,00 zł/miesięcznie + podatek VAT - wadium: 150,00 zł Charakterystyka: inst. C.O., i elektryczna.
  4. Lokal użytkowy nr 8 o pow. 18,42 m2 położony w Ustrzykach Dolnych przy ul. Rynek 14 Cena wywoławcza 300,00 zł/miesięcznie + podatek VAT - wadium: 150,00 zł Charakterystyka: inst. C.O., i elektryczna.
  5. Lokal użytkowy nr 9 o pow. 36,18 m2 położony w Ustrzykach Dolnych przy ul. Rynek 14 Cena wywoławcza 500,00 zł/miesięcznie + podatek VAT - wadium: 250,00 zł Charakterystyka: inst. C.O., i elektryczna.
  6. Lokal użytkowy o pow. 12,46 m2 położony w Ustrzykach Dolnych przy ul. Dworcowe 10 Cena wywoławcza 600,00 zł/miesięcznie + podatek VAT - wadium: 300,00 zł Charakterystyka: inst. C.O., i elektryczna.
  7. Lokal użytkowy o pow. 20,75 m2 położony w Ustrzykach Dolnych przy ul. 1 Maja 16 Cena wywoławcza 400,00 zł/miesięcznie + podatek VAT - wadium: 300,00 zł Charakterystyka: inst. C.O.,wod-kan i elektryczna.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas nieokreślony. Przystępujący do przetargu wpłaca wadium na konto bankowe Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w BBS w Ustrzykach Dolnych Nr konta: 22 8621 0007 2001 0012 2379 0002 w tytule wpisując na jaki lokal. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 10 zł. Oprócz czynszu płatnego z góry do 10 każdego miesiąca najemca jest zobowiązany płacić za: podatek od nieruchomości, wywóz nieczystości stałych, energię elektryczną, wodę i ścieki, centralne ogrzewanie ? opcjonalnie. Wynajmujący w celu zabezpieczenia finansowego zobowiąże najemcę do wpłacenia przed zawarciem umowy kaucji w wysokości 3-krotnego miesięcznego czynszu brutto.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości odbędzie się w dniu 22 marzec 2018 roku o godz. 11:00 w siedzibie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ul. Dworcowej 10 pokój nr 4 w kolejności wskazanej w ogłoszeniu.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy wpłacą wadium do dnia 21 marzec 2018 r. Lokale można oglądać do dnia 21 marzec 2018 r. do godz. 14:00.

Wpłacone wadium zostanie:

  • zwrócone jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu,
  • przepada jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
  • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego w przypadku rozstrzygnięcia przetargu na jej korzyść.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr telefonów 13-461-14-17, 509-702-325, 690-543-901.

Dyrektor ZGM w Ustrzykach Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

dyrektor mgr Jerzy Jóźwiak

 
  Data publikacji   2018-03-08


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Dyrektor ZGM Jerzy Jóźwiak
 
  Ilość odwiedzin: 1097955