Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Jałowe - Hoszów na działkach o nr ewid. 405, 128/3,119/4, 403,127/1, 406 położonych w m-ci Hoszów i o nr ewid. 262 położonej w m-ci Jałowe
 
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej Jałowe - Hoszów na działkach o nr ewid. 405, 128/3,119/4, 403,127/1, 406 położonych w m-ci Hoszów i o nr ewid. 262 położonej w m-ci Jałowe"

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje następujący zakres robót:
a) Oczyszczenie rowu z namułu na długości 320mb z odwozem urobku na odległość do 1 km - 320m3
b) Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 10cm Kruszywo frakcji 4-31,5mm- 2950,0 m2
c) Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia 4-30mm o grubości po zgęszczeniu 8cm - utwardzenie poboczy -885m2
d) Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC16W o grubości po zagęszczeniu 4cm- 2 095,00 m2
e) J.w lecz nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo -żwirowych z warstwa ścieralna asfaltowa AC 11S o grubości po zagęszczeniu 4cm ? 2 095,00 m2
f) Nawierzchnia z tłucznia kamiennego grubości 18 cm - utwardzenie zjazdów-64,0m. Szczegółowy zakres rzeczowy zawiera opis przedmiotu zamówienia ? przedmiar robót zał. Nr 8 i załącznik graficzny- zał. Nr 7.

Pełny tekst ogłoszenia w załączeniu
 
  Data publikacji   2018-07-09Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału IiD Roman Trybuła
 
  Ilość odwiedzin: 1097957