Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nr pozycji   11/2007
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie: „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych
 

Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na:

- wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie: „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych „ Etap II - Wykonanie remontu drogi gminnej w ciągu ul. Bieszczadzka w Ustrzykach Dolnych na odcinku od km 0+662 – 0+772 długości 100 mb

Zakres prac obejmuje między innymi:

1) Wykonanie górnej w-wy podbudowy grub.10 cm z tłucznia sort. łamanego 25 – 40 mm jednokrotnie utrwalonego emulsją asfaltową i grysami kamiennymi - 600,0 m2
2) Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 0-12,8 mm o grubości w-wy 6 cm. Mieszanka mineralno – asfaltowa grysowa – Standard I – jak dla kategorii ruchu KR2 – 600,0 m2
3) Wykonanie nawierzchni zjazdów o konstrukcji jak w poz. 1) i 2) – 48,0 m2
4) Regulacja pionowa istniejących włazów kanałowych i krat ściekowych do poziomu wykonanej nawierzchni - szt 8

Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiony jest w załączniku do specyfikacji – opis przedmiotu zamówienia - przedmiary robót.

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

 

 
  Data publikacji   2008-01-14Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:   Barbara  Sudoł
 
  Ilość odwiedzin: 955755