Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na ternie Gminy Ustrzyki Dolne
 
O G Ł O S Z E N I E

Działając w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: nr IX/77/03 z dnia 28.08.2003r., nr V/41/07 z dnia 27.02.2007r., IX/59/07 z dnia 21.06.2007r., X/72/07 z 23.07.2007r. i nr XIII/94/07 z 23.10.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne -
o g ł a s z a m:
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

1) Działka nr 228 o pow. 0,0577 ha, położona w Ropience

Cena wywoławcza nieruchomości: 7 430,- zł

2) Działka nr 169/1 o pow. 0,36 ha, położona w Łodynie

Cena wywoławcza: 36 490,- zł

3) Działka nr 317 o pow. 0,1731 ha, położona w Ustjanowej Górnej

Cena wywoławcza nieruchomości: 42 385,- zł

4) Działka nr 75/3 o pow. o pow. 0,19 ha, położona w Zawadce

Cena wywoławcza nieruchomości: 22 486,- zł

5) Działka nr 156/4 o pow. o pow. 0,0903 ha, położona w Dźwiniaczu Dolnym

Cena wywoławcza nieruchomości: 14 820,- zł

6) Działka nr 190 o pow. o pow. 0,0816 ha, położona w Brzegach Dolnych

Cena wywoławcza nieruchomości: 8 581,- zł

Działka nie posiada dojazdu, którego Gmina Ustrzyki Dolne nie zapewnia.


7) Działka nr 193 o pow. o pow. 0,0832 ha, położona w Brzegach Dolnych

Cena wywoławcza nieruchomości: 8 746,- zł

Działka nie posiada dojazdu, którego Gmina Ustrzyki Dolne nie zapewnia.


8) Działka nr 195 o pow. o pow. 0,0993 ha, położona w Brzegach Dolnych

Cena wywoławcza nieruchomości: 10 366,- zł

Działka nie posiada dojazdu, którego Gmina Ustrzyki Dolne nie zapewnia.


Ceny nieruchomości wyszczególnione w pkt. 1,2,3,4 i 5 niniejszego ogłoszenia, uzyskane w wyniku przetargu powiększone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami o 22 % podatku VAT.

Na nieruchomości wyszczególnione w ogłoszeniu Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.

Sprzedaż nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z przysługującego jej prawa pierwokupu.


Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2008 r.
o godz. 9.00
w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium (wyszczególniając w dowodzie wpłaty oznaczenie nieruchomości) w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości ( w pieniądzu) na konto nr : 93 8621 0007 2001 0012 3347 0003 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych, lub w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych - najpóźniej do dnia:

14 lipca 2008 r.


Wpłacone wadium zostanie:
  • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
  • zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Jednocześnie informuję, iż nie przystąpienia do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości opisanych w ogłoszeniu w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium zaliczonego na poczet nabycia.

Wszelkich dodatkowych informacji o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w pokoju nr 7, lub pod telefonem (013) 460 8013.

Zastrzegam sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
Ustrzyki Dolne, dnia 2008-06-05
 
  Data publikacji   2008-06-09


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 955748