Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRZETARGI
 
  Grupa:   PRZETARGI
  Nazwa pozycji   Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu pn. „Oczyszczalnia ścieków dla Szkoły Podstawowej” w m-ci Hoszów
 
Ustrzyki Dolne 13.06.2008 r.


IGP - 2220/ 116/08


Informuję, że w dniu 12.06.2008 r. Zamawiający otrzymał pismo - fax zawierające zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą „Oczyszczalnia ścieków dla Szkoły Podstawowej” w m-ci Hoszów jak niżej:

1. Ile uczniów uczy się w Szkole.
2. Ile osób korzysta ze stołówki.
3. Ile jest nauczycieli.

Na zapytania udziela się następujących odpowiedzi:

Ad. 1 W obecnym roku szkolnym do Szkoły uczęszcza 64 uczniów.
Wg posiadanych prognoz demograficznych przewiduje się, że ilość uczniów nie przekroczy 80.
Ad. 2 Szkoła nie posiada stołówki własnej.
Wydawane są posiłki jednodaniowe, które dostarczane są zewnątrz.
Zmywanie naczyń odbywa się w pomieszczeniach Szkoły.
Ad. 3 W Szkole jest zatrudnionych 15 nauczycieli i opiekunów.


Otrzymują :
1 x Internet - przetargi aktualne
1 x a/a

 
  Data publikacji   2008-06-13


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 955764