Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Drukuj  

  Liczba odwiedzin witryny  3106988 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
PEC SP. Z O.O. Status prawny 3075 
PEC SP. Z O.O. Przedmiot działania 3242 
PEC SP. Z O.O. Osoby funkcyjne 4650 
PEC SP. Z O.O. Organy Spółki 3474 
Usunięto Karty usług 638 
PEC SP. Z O.O. Struktura własn. 3501 
PEC SP. Z O.O. Taryfa dla ciepła 3288 
UDK Statut 3141 
UDK Osoby funkcyjne 2068 
BIBLIOTEKA Status prawny 3064 
WŁADZE GMINY Burmistrz 13307 
WŁADZE GMINY Władze Miasta 16864 
BIBLIOTEKA Struktura organiz. 3280 
WŁADZE GMINY Rada Miejska 12518 
BIBLIOTEKA Regulamin org. 4810 
BIBLIOTEKA Osoby funkcyjne 4218 
BIBLIOTEKA Przedmiot działania 2824 
BIBLIOTEKA Struktura własn. 2800 
BIBLIOTEKA Majątek biblioteki 2963 
BIBLIOTEKA Zasady funkcj. 2898 
WŁADZE GMINY Oświadczenia majątkowe 2010 2704 
WŁADZE GMINY Oświadczenia majątkowe 2011 2876 
WŁADZE GMINY Oświadczenia majątkowe 2012 2973 
WŁADZE GMINY Oświadczenia majątkowe 2013 3487 
WŁADZE GMINY Oświadczenia majątkowe 2014 4313 
WŁADZE GMINY Oświadczenia majątkowe 2015 2059 
URZĄD MIEJSKI Agroturystyka 4182 
PŁYWALNIA Status prawny 2742 
PŁYWALNIA Statut 2896 
URZĄD MIEJSKI Struktura organizacyjna 63 
URZĄD MIEJSKI Kontakt z pracownikami urzędu 9137 
PŁYWALNIA Osoby funkcyjne 3519 
URZĄD MIEJSKI Sołectwa 8296 
PŁYWALNIA Struktura org. 2961 
URZĄD MIEJSKI Kontrola zarządcza 1565 
URZĄD MIEJSKI Jednostki organizacyjne 7572 
URZĄD MIEJSKI Oferty inwestycyjne 3940 
BCTiP Status prawny 2350 
BCTiP Statut 2004 
BCTiP Osoby funkcyjne 3011 
ŚDS Statut 3699 
ŚDS Regulamin org. 2614 
ŚDS Osoby funkcyjne 1785 
MGOPS Osoby funkcyjne 2505 
PRAWO LOKALNE Statut 9026 
ZGM Osoby funkcyjne 2064 
PRAWO LOKALNE Regulamin 4696 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 2017 1643 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 2016 5235 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza 2015 3981 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia Burmistrza arch. 7222 
PRAWO LOKALNE Dziennik Ustaw, Monitor Polski 3148 
PRAWO LOKALNE Opinie RIO Rzeszów 4173 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 r. 955 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 r. 3039 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 r. 4230 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 r. 3044 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 r. 3068 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 r. 3531 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 r. 3821 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 r. 3443 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 r. 3279 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 r. 3538 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 r. 3527 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 r. 3813 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2005 r. 4020 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2004 r. 5601 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2003 r. 3759 
PRAWO LOKALNE Protokoły z sesji 3891 
PRAWO LOKALNE Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1045 
PRAWO LOKALNE Projekty uchwał 2106 
PRAWO LOKALNE Lobbing 594 
PRAWO LOKALNE Projekt rozporządz. - wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części 1690 
PRAWO LOKALNE Podatki 9519 
PRAWO LOKALNE Strategia Rozwoju Gminy 4072 
PRAWO LOKALNE Młodzieżowa Rada Gminy 1025 
PRAWO LOKALNE Skargi i Wnioski 3980 
GOSPODARKA Oferty inwestycyjne 4141 
SP w HOSZOWIE Osoby funkcyjne 1650 
GOSPODARKA Jak rozpocząć działalność 5656 
PRZETARGI Przetargi aktualne 397069 
SP w ŁOBOZEWIE Osoby funkcyjne 1594 
PRZETARGI Rozeznania cenowe 150496 
PRZETARGI Informacja z otwarcia ofert 4350 
PRZETARGI Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 1411 
PRZETARGI Przet. arch. 2017 2309 
PRZETARGI Przet. arch. 2016 7142 
PRZETARGI Przet. arch. 2015 7473 
PRZETARGI Przet. arch. 2014 7686 
PRZETARGI Przet. arch. 2013 6939 
PRZETARGI Przet. arch. 2012 9220 
PRZETARGI Przet. arch. 2011 8557 
PRZETARGI Przet. arch. 2010 7455 
PRZETARGI Przet. arch. 2009 7360 
PRZETARGI Przet. arch. 2008 6301 
PRZETARGI Przet. arch. 2007 5397 
PRZETARGI Przet. arch. 2006 4474 
PRZETARGI Przet. arch. 2005 3861 
PRZETARGI Przet. arch. 2004 3319 
PRZETARGI Przet. arch. 2003 3757 
PRZETARGI Rozeznania cenowe arch. 1964 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Praca 47882 
SP w ŁODYNIE Osoby funkcyjne 1535 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Praca arch. 15151 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2017 6257 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2017 1634 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2016 16579 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2016 5006 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2015 22239 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2015 5811 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2014 34033 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2014 4894 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2013 8151 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2013 3970 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2012 40872 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2012 3933 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2011 22334 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2011 3919 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2010 10929 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2010 3853 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2009 8433 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2009 3155 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2008 8640 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2008 3909 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2007 7492 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2007 11513 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2006 4472 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2006 5795 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2005 3968 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2005 3470 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Ogł. rok 2004 2676 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2004 3149 
OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA Obw. rok 2003 2659 
INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Gazociąg Hermanowice - Strachocina 1815 
SP w USTJANOWEJ Osoby funkcyjne 1583 
MOJA SPRAWA Zagspodarowanie przestrzenne i decyzje środowiskowe 7673 
SP w WOJTKOWEJ Osoby funkcyjne 1580 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 8460 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska i rolnictwo 5520 
MOJA SPRAWA Gospodarka Odpadami 2109 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 6429 
MOJA SPRAWA REGON 15086 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 4119 
MOJA SPRAWA Podatki lokalne 6597 
MOJA SPRAWA Opłata miejscowa 885 
MOJA SPRAWA Dodatek mieszkaniowy i energetyczny 4248 
MOJA SPRAWA Świadczenia rodzinne 3751 
MOJA SPRAWA Urząd Stanu Cywilnego 10182 
MOJA SPRAWA Inf. nieudostępnione 3185 
MOJA SPRAWA Terminy płatności 8091 
MOJA SPRAWA Gospodarka nieruchomościami 2455 
MOJA SPRAWA Karty usług 1590 
MOJA SPRAWA Organizacje pozarządowe 1454 
MOJA SPRAWA Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 759 
MOJA SPRAWA Rejestr instytucji kultury 253 
MOJA SPRAWA Zgromadzenia publiczne 181 
GIM. w WOJTKÓWCE Osoby funkcyjne 1391 
ZSP w ROPIENCE Osoby funkcyjne 1529 
PRZEDSZKOLE NR 1 Osoby funkcyjne 1983 
PRZEDSZKOLE NR 2 Osoby funkcyjne 1705 
ZSP NR 1 USTRZYKI Statut szkoły 1202 
ZSP NR 1 USTRZYKI Osoby funkcyjne 1792 
ZSP NR 2 USTRZYKI Statut szkoły 1132 
ZSP NR 2 USTRZYKI Osoby funkcyjne 1889 
  Ilość odwiedzin: 3106988